SB&K har beviljats 7 miljoner kronor i återstartsstöd

Extra stöd från Riksidrottsförbundet med anledning av coronapandemin.

Tidigare under sommaren fördelade Riksidrottsförbundet drygt 220 miljoner kronor till Sveriges specialidrottsförbund. Detta i ett särskilt återstartsstöd som av RF beskrivs så här:

[Ett] extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Läs mer här!