Kallelse till SB&Ks årsmöte 2018 – 17 mars och andra viktiga datum

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse
Svenska Budo & Kampsportsförbundet kallar till årsmöte, i stadgarna kallat förbundsstämma, den 17 mars 2018 kl. 14.00 på World Trade Center i Stockholm. Merparten av underförbunden, 12 av 15, genomför sina årsmöten på samma plats under förmiddagen.
-> Kallelse

Motioner – 15 januari
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.

Rösträtt – 31 januari
Rösträtt på årsmötet har de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Mer information om medlemsräkning för 2018 finns här.

Nominera till förbundsstyrelsen
Vill du nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@budokampsport.se

Årsmöteshandlingar – 3 mars
Årsmöteshandlingar: föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) ska enligt stadgarna publiceras på förbundets hemsida senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar publiceras här: Förbund -> Årsmöten