Kampsportsgalans pristagare presenteras på lördag

Kampsportsgalans pristagare kommer att presenteras på hemsidan på lördag kl 19:00.
– Även fast vi ställde in själva galan, vill vi självklart hylla och lyfta fram våra idrottares fjolårsprestationer. Vi hoppas, och tror, att det här är ett bra sätt för det, under rådande omständigheter, säger generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

Läs mer här!

SB&K rekommenderar Underförbunden att också ställa in årsmöten

Sent i går tog styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutet att ställa in årsmötet, och Kampsportsgalan, som ett led i att försöka begränsa smittspridningen av coronaviruset. SB&K rekommenderar starkt att Underförbunden inte heller genomför sina årsmöten fysiskt den 21 mars på World trade center.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Läs mer här!

SB&Ks Årsmötet och Kampsportsgalan inställt

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beslutat, på grund av den rådande smittrisken med coronaviruset, att ställa in årsmötet och Kampsportsgalan. De skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Läs mer här!

Information om coronaviruset

Under tisdagen höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för spridning i Sverige av coronaviruset till ”mycket hög risk”. Riksidrottsförbundet lade därav ut mer information på sin hemsida, rf.se.

Där står det:

“Precis som tidigare följer Riksidrottsförbundet rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Riksidrottsförbundet har en nära dialog med regeringen och återkommer med uppdaterad information kring hur den förhöjda riskbedömningen påverkar idrottsrörelsen.

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

På krisinformation.se finns samlad information från flera myndigheter.

  • Vad gäller resor är rekommendationen att följa Utrikesdepartementets (UD) reseinformation land för land. De länder/områden som UD formellt avråder människor att resa till är för närvarande Kina, Iran, delar av Sydkorea och de norra delarna av Italien.
  • Vad gäller riskbedömning och allmänna råd är rekommendationen för samtliga att följa Folkhälsomyndighetens uppdateringar. Myndigheten rekommenderar att personer som vistats i områden med smittspridning, och fått symtom som feber, hosta och andingssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst, ska erbjudas test för covid-19. Områdena är: österrikiska Tyrolen, norra Italien, Kina, Iran och delar av Sydkorea.
  • Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man varit. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.”

Under onsdagen har Folkhälsomyndigheten också skickat en hemställan till regeringen där man föreslår att inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer bör få förekomma.

Riksidrottsförbundet har bjudit in SF till ett möte under torsdagen, för att diskutera hur den nya risknivån ska hanteras av idrotten.