Idrottslyftsmedel i höst

Vi har en del idrottslyftsmedel kvar att fördela ut. Om ni har ett projekt som kan kopplas till någon av våra idrottslyftsprojekt är ni välkomna att skicka in er ansökan. Projekten ska kunna genomföras under 2018 och återrapporteras i början av 2019. Vi läser och godkänner ansökningarna fortlöpande så länge vi har idrottslyftsmedel kvar.

Mer information om våra idrottslyftsprojekt finns på https://www.budokampsport.se/klubb/bidrag/

Vid frågor kan ni kontakta Magnus Ledin 08-705 15 73 eller ledin@budokampsport.se