Kampsportsbössan – en insamling i samarbete med Musikhjälpen

Igår inleddes årets Musikhjälpen på Sveriges Radio, en insamling med P3 Sveriges Radio, SVT Play och Radiohjälpen som initiativtagare. Årets insamling belyser faktumet att människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.
I samband med Musikhjälpens insamling startar Svenska Budo & Kampsportsförbundet nu Kampsportsbössan.

Med årets initiativ vill Musikhjälpen att kunskapen kring ämnet ska öka hos allt ifrån vårdpersonal till lärare och lagstiftare, bland annat genom att människor med funktionsnedsättning inkluderas i samtalet. Dessutom behövs riktade insatser för att möta individuella behov. För ett barn med funktionsnedsättning kan tidig hjälp och stöd göra enorm skillnad för framtiden. Svenska Budo & Kampsportsförbundet instämmer i årets paroll “Alla har rätt att funka olika” och har nu startat Kampsportsbössan dit man kan skänka ett bidrag.

Läs mer om Kampsportsbössan eller skänk ett bidrag här.

Text: Annie Bondefelt
Källa: Musikhjälpen
Foto: