Dags att söka LOK-stöd

– sista ansökningsdag måndag den 25:e februari

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Utöver pengar till föreningen ingår inrapporterat LOK-stöd i underlaget när RF beräknar bidrag till SB&K och bidrar därför även till den gemensamma ekonomin.

Sista ansökningsdag för hösten 2018 är 25 februari 2019.
Ansökan för hösten 2018 (dvs aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 december) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari 2019 klockan 23:59.

Registrera ansökan så snart det går så att föreningen inte går miste om eventuellt bidrag. Det är föreningen som måste försäkra sig om att ansökan är korrekt registrerad.

Manualer för rapportering och ansökan i IdrottOnline är samlade här.

Ytterligare frågor?
LOK-STÖDSGRUPPEN
Mail: lok@rf.se
Telefon: 08-699 61 50

Text & foto: Sofia Arnbom