Antidopingprogram

– uppdaterat program publicerat

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har i dialog med Svensk Antidoping arbetat fram ett uppdaterat antidopingprogram. Det är av stor vikt att alla inom SB&K hjälper till att sprida kunskap för att tillsammans arbeta för en idrottsmiljö fri från doping och programmet ska vara en utgångspunkt i det arbetet.

Antidopingprogram SB&K

Föreningar anslutna till SB&K kan få stöttning ifrån sitt Distriktsidrottsförbund (DF) genom t.ex. processhjälp för att genomföra Vaccinera klubben, föreläsning/workshop eller liknande. Kontaktuppgifter till alla DF finns att söka fram på denna sida.

Antidopingprogrammet samt annan nyttig information finns samlad under fliken Antidoping.