Preliminär röstlängd inför årsmötet

Röstlängd– Årsmöte SB&K 23 mars

På röstlängden framgår vilka föreningar som har rätt till rösträtt vid årsmötet. För rösträtt på årsmötet ska föreningen i enlighet med stadgarna rapporterat sin medlemsfördelning samt betalt in korrekt medlems-, försäkrings- samt ev. distriktsavgift senast 2019-01-31. Om förening har rapporterat samt betalt i tid men saknas i röstlängden meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.

– Preliminär röstlängd SB&K 2019


Fullmakt

Innan årsmötet (se kallelse för exakt tid) sker en fullmaktsgranskning. Fullmakt att skriva ut och skriva på hämtas under Förbund -> Årsmöten.

Om fullmakt ur SB&K:s stadgar:
”Förening ska representeras av förtroendevald ledamot i föreningen eller befullmäktigat ombud. Ombud ska vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening ska vara skriftlig. Fullmakt för annan medlem än egen förening ska alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.”

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras under Förbund -> Årsmöten varefter de är tillgängliga, dock senast två veckor innan årsmötet.

Stadgar
SB&K:s stadgar finns att läsa i sin helhet under Förbund -> Stadgar.