Lyckad distriktsstämma Distrikt Öst

Lördagen den 2 mars genomförde Distrikt Öst sin distriktsstämma. Stämman valde Joakim Hedström (Eksjö) till ny ordförande, efter att Jennie H. Hasselros hade avböjt omval efter 6 år som distriksordförande. Även Staffan Gustavsson (Nybro) avböjde omval som ledamot. Stämman avtackade Jennie H. Hasselros och Staffan Gustavsson för sitt arbete för distriktet.

Nya till styrelsen är Camill Johansson (Växjö) och Peder Gustafsson (Vetlanda).  Mötesprotokoll hittar du här!

Jesper Kedjevåg

Sek SB&K Distrikt Öst