HÖGA DANGRADER I LINKÖPING

I samband med påsklägret höll Riksgraderingskommittén (RGK) utnämning till 6 och 8 dan. Utnämnda till 6 dan är Lars Stålnacke, Sundsvalls BK och Johan Halvardson, Nybro JJK. utnämnd till 8 dan är Tony Hansson. RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Anders Bergström.

Nya 6 dan 2019-04-20: Johan Halvardson, Lars Stålnacke.