Ordförande Joakim Hedström graderad till 3 dan


Den 30 mars erhöll Hans Fredholm 1 dan och Joakim Hedström 3 dan efter en lyckad gradering under ett läger med Kobayashi-sensei på Iyasaka dojo i Stokholm.

Lägret var välbesökt med deltagare från olika klubbar i Sverige och från Europa och Ryssland. För Eksjö Budoklubbs fortsatta verksamhet är detta en glädjande nyhet och en viktig kompetenshöjning.