Kallelse till årsstämma 2020-03-07, kl. 16.00, Hotell Högland, Nässjö


Distriktets styrelse hälsar alla våra medlemsföreningar välkomna på distriktets viktigaste möte. Här har ni medlemmar chans att påverka vad som ska hända och hur vi ska arbeta för ert bästa det kommande året.

Samtliga handlingar till årsstämman hittar du på:

Årsmöte 2020