Hur fungerar en valberedning?

Att SB&K har en styrelse känner du säkert till men vem letar fram kandidaterna medlemmarna får rösta på? Det gör valberedningen. Valberedningen försöker ta fram förslag på personer som med sina erfarenheter eller egenskaper kan passa in i styrelsen och driva den framåt.

I år är det två ledamöter som lämnar SB&K:s styrelse och vi passar därför på att ta en pratstund med valberedningens sammankallande Jöran Fagerlund inför årsmötet den 21:a mars.

Varför har man en valberedning och hur väljs den?
-Stämman är förbundets högsta beslutande organ och mellan stämmorna ansvarar förbundsstyrelsen för verksamheten. Till sin hjälp har stämman två andra organ: revisorerna som ska granska verksamheten och valberedningen som ska ta fram ett förslag på styrelse för nästkommande år. Valberedningen väljs av stämman som sker en gång om året, i dagsläget sitter utöver Jöran också Irene Brändström och Anders Pettersson, berättar Jöran.

Hur jobbar en valberedning och vad är dess viktigaste funktion?
-Den viktigaste funktionen är att lyssna på medlemsföreningarna för att ta reda på vilken styrelse de vill se. Valberedningens uppgift är att ta emot förslag, nomineringar, och tillfråga de föreslagna om de vill bli valda eller ej. Valberedningen för också en dialog med den sittande styrelsen för att se om det behövs någon speciell kompetens. Inför stämman presenterar valberedningen vårt förslag,  säger Jöran.

Vilka egenskaper är generellt sett attraktiva när man letar nya styrelseledamöter?
-Eftersom så mycket som möjligt av verksamheten ska bedrivas i underförbunden och föreningarna söker vi personer med tidigare erfarenhet av styrelsearbete och en bred kunskap om våra idrotter.

Vad letar valberedningen efter när det kommer till att fylla de två tomma stolarna i SB&K:s styrelse?
-Förutom de generella egenskaperna söker vi personer som är intresserade av att utveckla förbundets gemensamma verksamhet och rusta Budo- & Kampsportsförbundet för framtidens utmaningar.

Har ni fått in några förslag till kandidater redan nu?
-Vi har fått flera förslag men tar gärna emot fler. Har ni förslag kan ni skicka ett mejl till valberedning@budo.se med namn, motivering och kontaktuppgifter till den som föreslås, avslutar Jöran.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN