Introduktionsutbildning föreningsledare

Vad är en ideell förening, hur kan den ledas och hur är du som medlem med och påverkar verksamheten? Som introduktion kring bland annat dessa frågor finns en kostnadsfri och webbaserad utbildning hos SISU Idrottsutbildarna, Introduktionsutbildning föreningsledare.

Utbildningen vänder sig främst till just föreningsledare men det rekommenderas varmt att alla medlemmar i en förening tar del av utbildningen. Den som inte har ett uppdrag som ledare eller förtroendevald idag kanske är aktuell för det imorgon. Utbildningen ger även en bra introduktion i vad det innebär att vara medlem i en ideell förening, oavsett roll.

»» Till introduktionsutbildningen

Utbildningen består av fem avsnitt som totalt tar två-tre timmar att arbeta sig igenom. Avsnitten kan göras var för sig vid olika tillfällen eller i ett svep. Inom varje avsnitt finns utöver informerande text även exemplifierande filmklipp för det aktuella området.

Föreningen och demokratin
– Vad är en ideell förening, hur kan den ledas och i vilket sammanhang befinner sig du som medlem och föreningen.

Föreningen och idén
– Hur styr föreningens verksamhetsidé vad som ska göras i föreningen, hur används föreningens värdegrund i praktiken och hur kan en verksamhetsplan utformas.

Föreningen och verksamheten
– Vad är en attraktiv och utvecklande verksamhet, hur kan utformandet av riktlinjer och planer bidra till en givande idrottsverksamhet.

Föreningen och engagemanget
– Vad är förutsättningarna för engagemang och hur kan en förening fånga upp och bibehålla människors engagemang.

Föreningen och administrationen
– Vilka administrativa krav ställs på idrottsföreningar, vilka fördelar för dessa krav med sig och vilken hjälp finns att få.

När du genomför utbildningen finns uppgifter där du ska ta reda på t.ex. vad Svenska Budo & Kampsportsförbundets värdegrund är eller fundera på vad på budokampsport.se som du har nytta av, vad du saknar osv. Om du i detta arbete upplever vår information som otydlig, inte ger svar på det du söker eller har en idé om hur något kan utvecklas, meddela arnbom@budokampsport.se så vi får veta vad vi kan förbättra för och tillsammans med dig som medlem.

»» Till introduktionsutbildningen

Fortsättning
När föreningen vill fortsätta utvecklingen genom att till exempel arbeta fram en tydligare verksamhetsidé, få tips på hur föreningens värdegrund kan bli en naturlig del i föreningens vardag eller önskar hjälp med en förenklad administration tar ni kontakt med aktuellt RF-SISU distrikt (DF). Kontaktuppgifter finns på rf.se » Hitta inom idrottsrörelsen


Text: Sofia Arnbom
Foto: SISU Idrottsutbildarna