Klartecken för tävling och träning inom kontaktsporter tills vidare

Under dagen var SB&K-representanter med på ett möte kring idrott och de nya riktlinjer som ska gälla från och med 14 juni. På mötet framkom att det ges klartecken att både tävla och träna inom idrotter med närkontakt, så länge som de råd och restriktioner som finns följs.

Läs mer här!