Jämställdhetsprojekt 50/50 – deltagare till djupintervjuer sökes

I nästa steg av kartläggningen av hur jämställdheten upplevs i våra idrotter söker vi nu personer som kan tänka sig vara med på djupintervjuer, antingen i grupp eller individuellt.

Läs mer här!