Sammanfattning av SB&K:s årsmöte

I dag hölls SB&K:s årsmöte, mötet arrangerades digitalt och fortlöpte väl med 77 antal deltagande föreningar. Nedan följer en kort sammanfattning.

Läs mer här!