Para-kommittén vill bli mer synliga

SB&K:s para-kommitté leds av ordföranden Mike Wall och han menar att kommittén har haft en liten nystart sedan 2018.
– Vi tog fram en plan med kortsiktiga och långsiktiga mål, där vi känner att vi är igång och att vi vill att mer ska hända, säger han till budokampsport.se.

Läs mer här!