Digital närvaroregistrering, LOK-stöd

Vårens föreningsliv har sett annorlunda ut än tidigare till följd av den rådande pandemin. Oavsett vilka åtgärder som behövt vidtas är det viktigt att, i den mån föreningen kan, även fortsatt registrera ansökan om LOK-stöd.

Läs mer här!