Digitalt föreningsårsmöte

Måste föreningar och förbund hålla årsmöte under 2020, under rådande coronapandemi? Ja, Riksidrottsförbundet menar att föreningar och förbund med kalenderår som verksamhetsår om möjligt ska genomföra sitt årsmöte senast under det tredje kvartalet, men absolut senast den 31 december 2020.

Läs mer här!