Förtydligande av riktlinjer för träning

SB&K | De senaste dagarna har ett antal frågor kommit till förbundet, där föreningar vill veta hur just de ska agera i samband med träning. Förbundet och ordföranden förtydligar nu några av råden i två sammanhängande artiklar.

Läs mer här!