Medlemsavgift, träningsavgift och försäkringsavgift

SB&K får många frågor kopplade till medlemsavgifter, träningsavgifter och försäkringsavgifter. Nedan beskrivs i korthet vem som beslutar om avgifterna och vad som skiljer dem åt.

Läs mer här!