Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2021

SB&K genomför digitalt årsmöte den 27 mars 2021 klockan 10:00. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att anmäla ombud med rösträtt till stämman.

Läs mer här!