Nu ställs frågor om föreningsdemokrati till underförbunden och distrikten

SB&K | Demokratidrotts kartläggning fortsätter. Nu har de två återstående enkäterna, en till underförbunden och en till distriktsförbunden, skickats ut.

Läs mer här!