Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst får stöd med 4,5 miljoner kronor

Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet 10-minutersmetoden. Projektet ska utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

Läs mer här!