Uppdaterade riktlinjer för träning, tävling och utbildning från 15 juli

SB&K | Regeringen går vidare med återöppnandet av samhället vilket bland annat innebär att regler för hur många personer som får visats på ytor av olika storlek inom- eller utomhus dras tillbaka. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats.

Läs mer här!