Påminnelse gällande rapportering & betalning av medlemsavgift 2022

SB&K. Senast den 31 januari skulle Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar rapportera antalet medlemmar och betala medlemsavgift för 2022. De föreningar som fortfarande inte har gjort detta riskerar nu uteslutning.

Läs mer här!