Rapport från SSBFs årsstämma

Här om dagen höll distrikt öst årsmöte i Jönköping. Stort tack till de lokala klubbar som närvarade samt för deltagande via länk. Under mötets gång fick vi dels goda tips på hur vi kan arbeta vidare med att stärka kontakten till våra medlemmar och stifta nya bekantskaper.

Hela styrelsen blev omvald och vi tackar för fortsatt förtroende.

MVH

Joakim Hedström

Ordförande