Med 180 deltagare från 22 olika föreningar var lägret en stor succé.

Traditionsenligt anordnar Markaryds Jujutsuklubb Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundets vårläger. Efter två år av inställda läger på grund av pandemin så var det fantastiskt att komma igång igen.

Deltagare kom från (förutom Sverige); Tyskland, England och Polen. De flesta landsdelar av Sverige fanns på plats under lägret.

Träningen pågick hela lördagen från kl. 11.00 till kl. 18.00. Många deltagare anlände redan under fredagen. Under lägret tränade vi i sju grupper, fördelade på barn, vuxna och efter bältesgrad. Det fanns också möjlighet att träna vapen under dagen, två pass med iaido och två pass med Hanbojutsu. I samband med lägret utfördes ett antal graderingar och utmärkelser.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla tränande, instruktörer och alla funktionärer som hjälpte till med allt det praktiska! Utan er blir det inget läger. Välkommen igen nästa år!

Läs mer på: https://www.stjf.se/media/

Referat av: Johan Pettersson