Klubbservice

Här kan du som är klubbledare i en förening hitta information om hur du kan få hjälp av oss som Distrikt.

Marknadsföringsmaterial (fri användning)

 

Tips från SB&Ks hemsida
Här kan du söka SB&K:s förtjänsttecken

Här ansöker din förening om medlemskap

Lån av matta
För att underlätta för våra medlemsföreningar att arrangera tävlingar, läger eller dylikt  så har Distriktet en tatami (judomatta) på 144 kvm. Mattorna tillhör Distriktet och som våra medlemsföreningar får låna gratis! Det enda föreningen betalar är transporten tur och retur! Mattorna finns på rullpallar för att underlätta transport av dem. Mattorna finns i Nybro och föreningen som vill låna dessa ombesörjer hämtning och lämning av dem.

Intresserad? Kontakta ordförande på ordforande[at]kampsportost.se
Ladda ner informationen här!

Bidrag                                                                                                                                       För att underlätta föreningarna i Distriktet att åka på eller arrangera läger, tävling, kurser, uppvisningar och dylikt så har Distriktet en del bidrag som föreningarna kan söka. Alla bidragsansökningar behandlas med reservation för Distriktets ekonomiska läge och budget som beslutas på årsmötet.
Enkelt att söka bidrag!

Bidrag kan sökas när…

  • er klubb arrangerar läger, utbildning eller tävling med externa deltagare som ingår i distriktet, alla distriktets klubbar ska vara inbjudna. Er klubb kan ställa krav som till exempel att utövaren ska ha erfarenhet av en viss typ av träning så som, slag, spark, fallteknik eller liknade under ett visst antal år. Är du osäker så kontakta gärna Distriktet.
  • er klubb besöker läger, utbildning eller tävlingar, här utgår en ersättning per deltagare och dag. Är du osäker så kontakta gärna Distriktet.
  • Personligt mål såsom Dangradering eller motsvarande

Mallar
Bidragsansökan
– Distriktets logga till inbjudningar

OBS!
För att ansökan skall behandlas ska samtliga krav vara uppfyllda enligt ”Enkelt att söka bidrag”

 Häfta ej ihop papper, eller kvitton med varandra!

Glöm inte att Ni ALLTID måste fylla i gällande blankett och bifoga kvitton, deltagarlista och  inbjudan. Vid egna arrangemang måste en budget skickas till Distriktets kassör (kassor[at]kampsportost.se) MINST en månad INNAN arrangemanget äger rum. Bidragsansökningar ska vara Distriktets kassör tillhanda senast 31 april, alt 30 november och kommer behandlas vid nästkommande möte efter dessa brytdagar. 

Bidragsansökningar måste vara styrelsen tillhanda inom berört verksamhetsår. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Sammanställning av fonder för ideella organisationer