Styrelse

Ordförande
Jennie Hedrén Hasselros (verksam i Växjö)
Slånvägen 3
350 52 Växjö
0735-501525
ordforande@kampsportost.se

Vice Ordförande
Joakim Hedström (verksam i Eksjö)
Castmans Väg 21
575 37 Eksjö
070-267 92 71
joakim.hedstrom@kampsportost.se

Sekreterare
Jesper Kedjevåg (verksam i Växjö)
Skolkatrinas väg 11
342 34 Alvesta
070-870 36 42
sekreterare@kampsportost.se

Kassör
Emil Gustafsson (verksam i Nybro)
Abborrvägen
11
382 38 Nybro
070-855 99 01
kassor@kampsportost.se

Ledamot
Staffan Gustavsson (verksam i Nybro)
Gangsmad 114
382 93 Nybro
staffan@kampsportost.se

Ledamot
Vakant

Ledamot
Vakant

Valberedningen (sammankallande)
Ulrika Ingholt (Nybro)
valberedningen@kampsportost.se

Valberedning
Vakant

Valberedning
Vakant

Revisor
Ingvar Johansson
Skatstigen 4
393 59 Kalmar
0480-875 18
ingvar@ruba.se

SB&Ks utsedda revisor
Ej tilldelad ännu