Styrelse

Ordförande
Joakim Hedström (verksam i Eksjö)
Castmans Väg 21
575 37 Eksjö
070-267 92 71
joakim.hedstrom@kampsportost.se
ordforande@kampsportost.se

Vice Ordförande
Peder Gustafsson
peder.gustafsson@kampsportost.se


Sekreterare

Jesper Kedjevåg (verksam i Växjö)
Skolkatrinas väg 11
342 34 Alvesta
070-870 36 42
sekreterare@kampsportost.se

Kassör
Emil Gustafsson (verksam i Nybro)
Abborrvägen
11
382 38 Nybro
070-855 99 01
kassor@kampsportost.se

Ledamot

Ledamot
Jonas Elfving
Jonas.elfving@kampsportost.se


Valberedningen
Jennie Hedrén Hasselros (Växjö), sammankallande
Slånvägen 3
350 52 Växjö
0735-501525

valberedningen@kampsportost.se

Ulrika Ingholt (Nybro)

Valberedning
Vakant

Revisor
Ingvar Johansson
Skatstigen 4
393 59 Kalmar
0480-875 18
ingvar@ruba.se

Maila hela styrelsen på
styrelsen@kampsportost.se