Klubbservice

Här kan du som är klubbledare i en förening hitta information om hur du kan få hjälp av oss som Distrikt.

Tips från SB&Ks hemsida
Här kan du söka SB&K:s förtjänsttecken
Här kan du göra försäkringsanmälan innan resan ”Anmälan för utlandsresa”
Här ansöker din förening om medlemskap

Lån av matta
För att underlätta för våra medlemsföreningar att arrangera tävlingar, läger eller dylikt  så har Distriktet en tatami (judomatta) på 144 kvm. Mattorna tillhör Distriktet och som våra medlemsföreningar får låna gratis! Det enda föreningen betalar är transporten tur och retur! Mattorna finns på rullpallar för att underlätta transport av dem. Mattorna finns i Nybro och föreningen som vill låna dessa ombesörjer hämtning och lämning av dem.

Intresserad? Kontakta ordförande på ordforande[at]kampsportost.se
Ladda ner informationen här!

Bidrag                                                                                                                                       För att underlätta föreningarna i Distriktet att åka på eller arrangera läger, tävling, kurser, uppvisningar och dylikt så har Distriktet en del bidrag som föreningarna kan söka. Alla bidragsansökningar behandlas med reservation för Distriktets ekonomiska läge och budget som beslutas på årsmötet.
Enkelt att söka bidrag!

Bidrag finns att söka för:
– besökta/arrangerade läger
– utbildningar
– samverkan med andra klubbar och idrotter

Mallar
– Bidragsansökan (läger, tävlingar, kurser, samverkan)
– Distriktets logga till inbjudningar

OBS! Häfta ej ihop papper, eller kvitton med varandra!

Glöm inte att Ni ALLTID måste fylla i gällande blankett och bifoga kvitton, deltagarlista och  inbjudan. Vid egna arrangemang måste en budget skickas till Distriktets kassör (kassor[at]kampsportost.se) MINST en månad INNAN arrangemanget äger rum. Bidragsansökningar ska vara Distriktets kassör tillhanda senast 31 april, alt 30 november och kommer behandlas vid nästkommande möte efter dessa brytdagar. Bidragsansökningar äldre än ett år behandlas inte!