Digital närvaroregistrering LOK-stöd

Från den 1 juli är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt.

För att kunna söka LOK-stöd måste föreningen närvaroregistrera aktiviteterna så att både aktiviteter och deltagare finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Läs mer här!