Skärpta allmänna råd i Kronobergs och Södermanlands län

CORONA | Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kronobergs och Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Läs mer här!