40 års verksamhetsberättelser

SB&K | Hemsidans arkiv har både utökats och fräschats upp.

Via vår nya undersida når ni nu samtliga verksamhetsberättelser från 1979/80 och framåt.

Dessa ges ut årligen av Svenska Budo & Kampsportsförbundet och är ett tidsdokument över det gångna verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelserna hittar ni precis som tidigare här på hemsidan via sökvägen Förbund > Verksamhetsberättelser.