SB&KF-öst föreningsutvecklingsprojekt och 10min metoden!

Fysisk och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är problem som riskerar ge stora effekter för både individ och samhälle. Idrottsrörelsen har länge spelat huvudrollen för att bemöta fysisk ohälsa men har även tagit en allt större roll i bemötandet av psykisk ohälsa. För att motarbeta dessa problem har idrotten alltmer tagit sig an rollen av verksamhet för alla, framför allt när det kommer till barn- och ungdomsidrott. Detta har lett till en målsättning och vision inom idrotten som idrotten idag inte är fullt rustad för att hantera.

Som distriktsidrottsförbund delar vi idrottsrörelsens idéprogram och målsättningen att våra utövare ska ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Detta är för de flesta av våra idrotter inte något nytt utan mer något som definierar själva ”budo och kampsports andan”. I arbetet med detta har SB&KF-öst just nu en ansökan som är uppe för beslut hos Arvsfonden och som redan har stöd i flera av våra RF-SISU distrikt.

Målsättningen med ansökan är att utveckla en ny arbetsmetod ”10 min” som en nytänkande och innovativa metod. Genom små men återkommande insatser á 10-minuter går utövare och ledare gemensamt genom olika ”pusselbitar” arbeta för en idrottsmiljö där våra utövare erbjuds:

 • en verksamhet där alla är välkomna utifrån sina egna förutsättningar.
 • en verksamhet med ledare som lyssnar och är utbildade i att se både individens och gruppens behov.
 • en verksamhet med målsättningen att utveckla utövaren både fysiskt och psykiskt
 • en idrottsrörelse med färre riskfaktorer.
 • att i större utsträckning få vara med och sätta egna mål för sin utveckling.

För att uppnå detta kommer vi erbjuda särskilda förenings- och ledarinsatser med målsättningen att:

 • ökad kunskap och förståelse i att identifiera och motverka riskfaktorer inom idrotten.
 • ökad förståelse för individens behov av att synas och höras även inom idrotten.
 • ökad kännedom om barns och ungdomars psykosociala utveckling.
 • ökat engagemang för en idrottsrörelse för alla, på lika villkor.

Utöver detta kommer vi även under projektet bygga upp 10-min metoden med pusselbitar för utbildning och utveckling på gräsrotsnivå i föreningarna inom områden som:

 • verkar för en idrottskultur som bygger på ansvarstagande mot våra utövare.
 • skapar ökad medvetenhet om psykisk ohälsa och idrottens riskfaktorer.
 • rustar ledare för en verksamhet med individens fysiska och psykiska hälsa i fokus.
 • bidra till en idrottsverksamhet där målsättning och verksamhet i större utsträckning sätts gemensamt mellan utövare och ledare

Vårt mål är enkelt sagt en målsättning om att främja en idrottsverksamhet för alla och som attraherar utövare till ett livslångt engagemang inom idrottsrörelsen.

/Jonas Elfving