Så ändrar ni namn på er förening

SB&K | En idrottsförening kan vilja ändra sitt namn. Till exempel kan den idrottsliga verksamheten ändras vilket gör det befintliga namnet missvisande. Beslut om ändring av föreningens namn tas på föreningens årsmöte och det är viktigt att beslutet protokollförs.

Läs mer här!