Försäkring vid skada

SB&K | Medlemmar i SB&K omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Svedea. Skadeanmälan görs direkt till försäkringsbolaget.

Försäkringen avser verksamhet i förbundets budo- och kampsporter och gäller:

  • Olycksfallsskador som inträffar under deltagande i av SB&K, dess distriktsförbund, underförbund eller föreningar anordnad tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet.
  • Under direkt färd till och från ovanstående aktiviteter.
  • Icke-medlemmar vid prova på-verksamhet som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Läs mer här!