Tränarutbildningar 2020

En kompetent tränarkår är av största vikt för en livskraftig verksamhet inom SB&K. För att säkerställa att tränare och ledare är fortsatt kompetenta arrangeras idrottsövergripande tränarutbildningar i tre steg. Utbildningarna arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets distrikt och medlemsföreningar.

Årets utbildningar
Utbildningstillfällen samt anmälningslänkar är publicerade på utbildningssidan.

Projektstöd IF
Projektstöd IF finns för att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Inom ramen för projektmallen att Kompetenshöja föreningen kan medel sökas för att föreningens aktivitetsledare ska genomföra SB&K:s tränarutbildningar. Information om hur ansökan görs och vilka avgränsningar som finns går att läsa HÄR. Observera att ansökningsperioden pågår fram till den 29 februari 2020.

VACCINERA KLUBBEN – NYTT REKORD!

Alla föreningar oavsett storlek eller verksamhet har nytta av ett aktivt antidopingarbete. Vaccinera klubben är ett webbaserat utbildningsverktyg till hjälp för föreningar i det arbetet. Från och med i år är det även obligatoriskt för en förening som ska arrangera ett SM i någon av SB&K:s idrotter att vara en vaccinerad förening. Vaccinationen är aktiv i tre år men det går att uppdatera sin vaccination oftare.

SB&K har idag 60 föreningar med aktiv vaccination vilket är nytt rekord!  På prispallen gällande aktiva vaccinationer ligger Svenska Friidrottsförbundet i topp med 127 föreningar, tätt följd av Svenska Styrkelyftförbundet med 126 föreningar och på tredje plats Svenska Tyngdlyftningsförbundet med 87 föreningar. Visst kan SB&K ta en medaljplats även här?

De senaste medlemsföreningarna som vaccinerat sig hittar du här:

Hjälp på vägen
Önskar föreningen vägledning i arbetet med att vaccinera klubben eller någon annan insats, kontakta det distriktsidrottsförbund (DF) som föreningen är hemmahörande i. Kontaktuppgifter till DF finns på rf.se » Hitta inom idrottsrörelsen

Mer information
– Mer information, handledning och statistik om vaccinera klubben.
– Nyttig information om dispenser, röd-gröna listan mm finns på antidoping.se
– SB&K:s antidopingprogram med information om vem som ansvarar för vad (SB&K, underförbund, förening) finns här.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Svensk Antidoping

Tränarutbildning i Nybro

Nedan finns datum, ort samt anmälningslänk för kommande utbildningar. Utbildningstillfällen publiceras varefter de är bekräftade. Mer information får du genom att trycka på länken för anmälan.

30-31 maj, sista anmälan 13 maj
Tränarutbildning Steg 1
, Nybro
– ANMÄLAN

Aktuella utbildningstillfällen 2020:
Datum utan publicerad anmälningslänk är preliminära.

Fler utbildningar hittar du här!

Introduktionsutbildning föreningsledare

Vad är en ideell förening, hur kan den ledas och hur är du som medlem med och påverkar verksamheten? Som introduktion kring bland annat dessa frågor finns en kostnadsfri och webbaserad utbildning hos SISU Idrottsutbildarna, Introduktionsutbildning föreningsledare.

Utbildningen vänder sig främst till just föreningsledare men det rekommenderas varmt att alla medlemmar i en förening tar del av utbildningen. Den som inte har ett uppdrag som ledare eller förtroendevald idag kanske är aktuell för det imorgon. Utbildningen ger även en bra introduktion i vad det innebär att vara medlem i en ideell förening, oavsett roll.

»» Till introduktionsutbildningen

Utbildningen består av fem avsnitt som totalt tar två-tre timmar att arbeta sig igenom. Avsnitten kan göras var för sig vid olika tillfällen eller i ett svep. Inom varje avsnitt finns utöver informerande text även exemplifierande filmklipp för det aktuella området.

Föreningen och demokratin
– Vad är en ideell förening, hur kan den ledas och i vilket sammanhang befinner sig du som medlem och föreningen.

Föreningen och idén
– Hur styr föreningens verksamhetsidé vad som ska göras i föreningen, hur används föreningens värdegrund i praktiken och hur kan en verksamhetsplan utformas.

Föreningen och verksamheten
– Vad är en attraktiv och utvecklande verksamhet, hur kan utformandet av riktlinjer och planer bidra till en givande idrottsverksamhet.

Föreningen och engagemanget
– Vad är förutsättningarna för engagemang och hur kan en förening fånga upp och bibehålla människors engagemang.

Föreningen och administrationen
– Vilka administrativa krav ställs på idrottsföreningar, vilka fördelar för dessa krav med sig och vilken hjälp finns att få.

När du genomför utbildningen finns uppgifter där du ska ta reda på t.ex. vad Svenska Budo & Kampsportsförbundets värdegrund är eller fundera på vad på budokampsport.se som du har nytta av, vad du saknar osv. Om du i detta arbete upplever vår information som otydlig, inte ger svar på det du söker eller har en idé om hur något kan utvecklas, meddela arnbom@budokampsport.se så vi får veta vad vi kan förbättra för och tillsammans med dig som medlem.

»» Till introduktionsutbildningen

Fortsättning
När föreningen vill fortsätta utvecklingen genom att till exempel arbeta fram en tydligare verksamhetsidé, få tips på hur föreningens värdegrund kan bli en naturlig del i föreningens vardag eller önskar hjälp med en förenklad administration tar ni kontakt med aktuellt RF-SISU distrikt (DF). Kontaktuppgifter finns på rf.se » Hitta inom idrottsrörelsen


Text: Sofia Arnbom
Foto: SISU Idrottsutbildarna

Hur fungerar en valberedning?

Att SB&K har en styrelse känner du säkert till men vem letar fram kandidaterna medlemmarna får rösta på? Det gör valberedningen. Valberedningen försöker ta fram förslag på personer som med sina erfarenheter eller egenskaper kan passa in i styrelsen och driva den framåt.

I år är det två ledamöter som lämnar SB&K:s styrelse och vi passar därför på att ta en pratstund med valberedningens sammankallande Jöran Fagerlund inför årsmötet den 21:a mars.

Varför har man en valberedning och hur väljs den?
-Stämman är förbundets högsta beslutande organ och mellan stämmorna ansvarar förbundsstyrelsen för verksamheten. Till sin hjälp har stämman två andra organ: revisorerna som ska granska verksamheten och valberedningen som ska ta fram ett förslag på styrelse för nästkommande år. Valberedningen väljs av stämman som sker en gång om året, i dagsläget sitter utöver Jöran också Irene Brändström och Anders Pettersson, berättar Jöran.

Hur jobbar en valberedning och vad är dess viktigaste funktion?
-Den viktigaste funktionen är att lyssna på medlemsföreningarna för att ta reda på vilken styrelse de vill se. Valberedningens uppgift är att ta emot förslag, nomineringar, och tillfråga de föreslagna om de vill bli valda eller ej. Valberedningen för också en dialog med den sittande styrelsen för att se om det behövs någon speciell kompetens. Inför stämman presenterar valberedningen vårt förslag,  säger Jöran.

Vilka egenskaper är generellt sett attraktiva när man letar nya styrelseledamöter?
-Eftersom så mycket som möjligt av verksamheten ska bedrivas i underförbunden och föreningarna söker vi personer med tidigare erfarenhet av styrelsearbete och en bred kunskap om våra idrotter.

Vad letar valberedningen efter när det kommer till att fylla de två tomma stolarna i SB&K:s styrelse?
-Förutom de generella egenskaperna söker vi personer som är intresserade av att utveckla förbundets gemensamma verksamhet och rusta Budo- & Kampsportsförbundet för framtidens utmaningar.

Har ni fått in några förslag till kandidater redan nu?
-Vi har fått flera förslag men tar gärna emot fler. Har ni förslag kan ni skicka ett mejl till valberedning@budo.se med namn, motivering och kontaktuppgifter till den som föreslås, avslutar Jöran.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN

Mästerskap under 2020

En månad av året har redan gått men elva återstår, fyllda med våra idrotters mästerskap. Våra underförbund har rapporterat in en mängd nationella och internationella tävlingar som ni kan se nedan.

FEBRUARI
Thaiboxning, SM, 27-29:e, Halmstad
Wushu/Kung Fu, SM, 29:e, Stockholm

MARS
Armbrytning, 27-28:e, Luleå
Jujutsu, SM, 27-28:e, Luleå

APRIL
Kempo, VM, Tunisien
Kendo, EM, 17-19:e, Norge

MAJ
BJJ, VM, 27-31:a, USA
Kyokushin, VM, Japan
HEMA, SM, 8-10:e, Malmö
Iaido, SM, 9-10:e, Linköping
Kickboxning, 2:a, Stockholm

JUNI
Jujutsu, EM, 5-7:e, Israel
Thaiboxning, VM, Abu Dhabi

SEPTEMBER
Armbrytning, VM, 15-21:a, USA

OKTOBER
Kampo, EM, Slovakien
Naginata, EM, 23-27:e, Uppsala
Submission wrestling, EM, 23-27:e, Moldavien
Kickboxning, EM, 10-18:e, Turkiet
Iaido, EM, 3-1:a, Serbien

NOVEMBER
Jujutsu, VM, 7-17:e, Abu Dhabi
MMA, VM, Bahrain

Text: Annie Bondefelt
Foto: Jonathan Broberg

Tränarutbildningar 2020

En kompetent tränarkår är av största vikt för en livskraftig verksamhet inom SB&K. För att säkerställa att tränare och ledare är fortsatt kompetenta arrangeras idrottsövergripande tränarutbildningar i tre steg. Utbildningarna arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets distrikt och medlemsföreningar.

Årets utbildningar
Utbildningstillfällen samt anmälningslänkar är publicerade på utbildningssidan.

Projektstöd IF
Projektstöd IF finns för att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Inom ramen för projektmallen att Kompetenshöja föreningen kan medel sökas för att föreningens aktivitetsledare ska genomföra SB&K:s tränarutbildningar. Information om hur ansökan görs och vilka avgränsningar som finns går att läsa HÄR. Observera att ansökningsperioden pågår fram till den 29 februari 2020.