IDROTTSRÖRELSENS TERRORBEREDSKAP

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid. Nuvarande hotbild innebär att sannolikheten för att ett attentat ska genomföras har ökat och innebär att samtliga aktörer i samhället behöver prioritera terrorhotbilden på ett annat sätt än tidigare.

Läs mer här!

Dopinglistan inför 2024

ANTIDOPING. Dopinglistan berättar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Listan uppdateras varje år och gäller från 1 januari. Nytt för i år är att tramadol blir förbjudet inom tävling.

Läs mer här!

Inför årets medlemsrapportering – vi behöver din hjälp

SB&K. Din hjälp behövs. Vi behöver inför årets medlemsrapportering och betalning av årsavgifter uppdatera klubbregistret. Vi ber om er förenings hjälp för att se till att vi har de senaste kontaktuppgifterna.
(Illustration: Ida Brogren)

Läs mer här!

Premiär för Anläggningsguiden

ANLÄGGNINGSGUIDEN. Ny publikation på 84 sidor om våra idrotter och vad de behöver för sin träning. Dessutom en genomgång av en rad ytterligare lokal- och anläggningsfrågor.
(Illustration: Ida Brogren)

Läs mer här!