SB&K startar föreläsningsserien ”Tar grepp om”

DEMOKRATIDROTT | Inom ramen för projektet Demokratidrott kommer SB&K att under hösten att starta upp en gratis digital föreläsningsserie. Den kommer att heta Tar grepp om och kommer att djupdyka i ämnen relaterade till föreningsidrott.
– Vår förhoppning är att synliggöra och diskutera ämnen tillsammans med våra medlemmar, säger Demokratidrotts projektledare Astrid Hultin Svensk till budokampsport.se.

Läs mer här!

Hemsidor i IdrottOnline avvecklas

De föreningar som har egna hemsidor via IdrottOnline måste hitta andra lösningar framöver. Men man har mer än ett år på sig.

Riksidrottsförbundet meddelar att hemsideverktyget Episerver kommer att läggas ner. Som främsta förklaring anges ekonomiska skäl.

Detta är alltså något som endast påverkar de föreningar som har valt att ha sin egna hemsida via Episerver på IdrottOnline. Övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer att finnas kvar.

Avvecklingen sker först vid årsskiftet 2022/23. Mer information om avvecklingen finns på IdrottOnlines hemsida.

Har ni några frågor kring detta så kontaktar ni IdrottOnlines support.