Biljetter till Kampsportsgalan är släppta

– Perfekta julklappen

Nu är det fritt fram att köpa biljetter till Kampsportsgalan 2019. Galan, som firar tio år, hålls den 23:e mars i Münchenbryggeriet.

Kampsportsgalan firar och prisar de allra största budo- och kampsportsprestationerna under det gångna året.

Dessutom firar galan i sig tio år.

Det är alltså all anledning att vilja vara med på firandet den 23:e mars. Och nu är biljetterna släppta.
Tänk på att galan har ett begränsat antal platser, så se till att säkra din plats så tidigt det bara går.

Här köper du biljetter, priset är 1200 kronor styck.

Priser under galan kommer att delas ut i följande tio kategorier

Årets mästare
(Tilldelas den manlige utövare som vunnit den tyngsta, gärna internationella, titeln under året).

Årets mästarinna
(Tilldelas den kvinnliga utövare som vunnit den tyngsta, gärna internationella, titeln under året.)

Årets kampsportare
(Tilldelas den utövare som dels mäktat med stor idrottslig gärning under året, men som också lever upp till själva epitetet och idealet för en god kampsportare.)

Årets traditionella utövare
(Tilldelas den utövare som under året gjort den största idrottsliga gärningen inom budoidrotterna. Både tävlingsaktiva och icke tävlingsaktiva ska beaktas.)

Årets genombrott
(Tilldelas den utövare, gammal som ung, som stått för ett idrottsligt genombrott under året.)

Årets förebild
(Tilldelas den medlem (utövare, ledare) som gjort något alldeles särledes under året och som betytt något för många, eller som på ett eller annat sätt med kampsporten som verktyg gjort nytta också utanför kampsportens sfär.)

Årets ledare
(Tilldelas den ledare som via sin gärning bidragit till att exempelvis en klubb, ett landslag, eller en utövare har lyckats med något exceptionellt under året.)

Årets klubb
(Tilldelas den SB&K-anslutna förening som verkat mest för en kampsportslig framgång under året, där både idrottsliga prestationer, sociala aktiviteter och arbete utefter idrottens ideal i stort kan ligga till grund för utmärkelsen.)

Folkets pris – guldtsuban
(Tilldelas den utövare som via omröstning med svenska folket får flest röster. De nominerade tas fram på basis gällande idrottsliga prestationer under året, samt dess genomslagskraft såväl inom kampsporten som utanför.)

SB&K:s Hederspris
(Tilldelas den utövare som för förbundet, eller någon av förbundets idrotter, stått för en livslång gärning.)

Nomineringarna till galan kommer att presenteras i slutet av januari eller i början av februari.

För mer information, se kampsportsgalan.nu.

Text: Jonathan Broberg
Foto: Hamid Ershad Sarabi

Kampsportsbössan – en insamling i samarbete med Musikhjälpen

Igår inleddes årets Musikhjälpen på Sveriges Radio, en insamling med P3 Sveriges Radio, SVT Play och Radiohjälpen som initiativtagare. Årets insamling belyser faktumet att människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.
I samband med Musikhjälpens insamling startar Svenska Budo & Kampsportsförbundet nu Kampsportsbössan.

Med årets initiativ vill Musikhjälpen att kunskapen kring ämnet ska öka hos allt ifrån vårdpersonal till lärare och lagstiftare, bland annat genom att människor med funktionsnedsättning inkluderas i samtalet. Dessutom behövs riktade insatser för att möta individuella behov. För ett barn med funktionsnedsättning kan tidig hjälp och stöd göra enorm skillnad för framtiden. Svenska Budo & Kampsportsförbundet instämmer i årets paroll “Alla har rätt att funka olika” och har nu startat Kampsportsbössan dit man kan skänka ett bidrag.

Läs mer om Kampsportsbössan eller skänk ett bidrag här.

Text: Annie Bondefelt
Källa: Musikhjälpen
Foto:

SB&K lanserar nyhetsbrev

– kommer ut en gång i månaden

Nyhetsbrevet kommer att rikta sig till föreningsledare, aktiva inom våra underförbund och enskilda medlemmar. Vår förhoppning är att nå ut bredare med aktuell information som kan underlätta både planering och administration men också ge alla våra medlemmar relevanta uppdateringar.

I det första nyhetsbrevet som gick ut den 5:e december går det bland annat att läsa om hur man nominerar till styrelsen 2019, information kring kommande utskick om medlemsräkningar, LOK-stöd med mera. För att ta del av nyhetsbrevet klicka här. 
Vill du anmäla dig till framtida nyhetsbrev gör det här.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Arkivbild/Foto: Johan Bjarnestad

Medlemsräkningen 2019

I mitten på december kommer medlemsföreningarnas kontaktperson att få länkar för inrapportering av medlemsantalet. Detta skickas ut digitalt till er via e-post. Därför är det viktigt att ni ser över vilken mejladress som står som kontakt i medlemsregistret på hemsidan. Om ni vill ändra era kontaktuppgifter maila matilda@budo.se

När ni sedan fyllt i och skickat in rapporterna, skapas det en faktura som även den skickas ut digitalt till samma mejladress.

För att få rösträtt ska medlemsrapportering samt betalning vara oss tillhanda senast 31 januari.

I samma veva kan det vara bra att se över föreningens medlemsregister i IdrottOnline så att även det uppdateras.
För frågor om IdrottOnline vänligen kontakta supporten:https://idrottonline.se/servicecenter

 

Text: Matilda Ritzén
Foto: Arkivbild

Nominera till SB&K:s styrelse

Vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 23 mars 2019 väljer medlemmarna styrelse, revisorer och revisorssuppleanter till förbundet. Inför årsmötet arbetar valberedningen fram ett förslag till de olika förtroendeposterna. Valberedning arbetar på förtroende från medlemmarna och i arbetet med att hitta intresserade och lämpliga kandidater behöver valberedningen medlemmarnas hjälp.

Vill du nominera någon skickar du personens namn, föreningstillhörighet samt kontaktinformation till valberedning@budo.se

Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Arkivbild

Underförbundskonferens med tema jämställdhet

– Sara Wiggberg gästföreläste

Helgen den 24-25/11 träffades representanter från underförbund, distrikt, valberedningar, huvudförbund och kansli för att diskutera utifrån strategi 2025, idrottens gemensamma vision. Fokus för dagen var hur vi inom organisationen arbetar med två av utvecklingsresorna, Inkluderande idrott för alla samt Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Huvudförbundsstyrelsens representanter Clara Wetzelmayr, Musse Hasselvall och Patricia Kazimierzcak höll i trådarna och inledde med en inblick i nuläget.


För att vägleda oss genom dagen var Sara Wiggberg från Riksidrottsförbundet (RF) inbjuden. Sara höll i två pass, Idrottens intensifierade jämställdhetsarbete och inkluderingsresan – vad gör vi? Hur kan vi arbeta förebyggande? samt Trygg Idrott och skapa trygga idrottsmiljöer – hur ser idrottens arbete ut och hur ser det ut inom Budo & Kampsportsförbundet?

Upplägget bjöd in till diskussion mellan deltagarna som fick arbeta aktivt med begrepp, diskutera utifrån konkreta exempel och utbyta erfarenheter från den egna idrottsvardagen.

– Mycket erfarenhetsutbyten skedde mellan organisationerna och vi kan med säkerhet säga att arbetet kommer fortsätta. Vi kommer närmast att sammanställa en utvärdering och sedan sätta upp nya aktiviteter kopplat till dessa utvecklingsresor. Vi för ett bra och nära samarbete med RF, säger Patricia Kazimierzcak.

Text & foto: Magnus Ledin

Münchenbryggeriet blir ny lokal för Kampsportsgalan och årsmötet

Under flera år har SB&K:s årsmöte legat på World Trade Center och Kampsportsgalan har huserat på Berns. Till galan och årsmötet den 23:e mars kommer Münchenbryggeriet vara platsen för evenemangen.
– Vi är glada att kunna presentera det här alternativet, säger SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

Kampsportsgalan och årsmötet har tio gånger, sedan galan instiftades 2010, hängt ihop. Det kommer evenemangen att fortsätta att göra, men i ny lokal.
Istället för World Trade Center och Berns landar galan och årsmötet på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Galan, tioårsjubileet, hamnar i den så kallade Mässhallen.
– Vi är glada att kunna presentera det här alternativet. Det känns skönt att kunna samla galan och årsmötet under ett och samma tak, och Mässhallen har vi förstås kikat på och vi tror att den kommer att bli jättebra att ha galan i, säger Lundkvist.

Kampsportsgalan och årsmötet hålls den 23:e mars. Årsmötet börjar 13.30 och Kampsportsgalan inleds 19.00.

Text: Jonathan Broberg
Foto: Hamid Ershad Sarabi

RF har infört en Idrottsombudsman och visselblåsarfunktion

Från den 15:e november har RF utvecklat en visselblåsartjänst samt tillsatt en Idrottombudsman. Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan

Från den 15:e november har RF utvecklat en visselblåsartjänst samt tillsatt en Idrottombudsman. Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan.

Ansök om LOK-stöd

 

Året går mot sitt slut och med det avslutar många föreningar sina terminsaktiviteter. Om aktiviteten berättigar till LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) går det bra att redan nu skicka in föreningens LOK-stödsansökan för hösten 2018. Hösten omfattar aktiviteter bedrivna under tiden 1 juli – 31 december och sista ansökningsdag är den 25 februari 2019.

Nominera Årets Eldsjäl 2019

Vem är en eldsjäl i din förening?

Nu kan du nominera hjältar från föreningslivet till Årets Eldsjäl 2019. Vinnarna hyllas och prisas vid Eldsjälsgalan i mars 2019.

Här kan du nominera Årets Eldsjäl 2019! Att nominera är gratis och din eldsjäl kan vinna fina priser.

 

De 5 eldsjälskategorierna

Hälsa
. Vet du någon som får andra att må bra? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin ”Hälsa” ska den du nominerar hjälpa människor runt omkring sig att må bra, fysiskt och/eller psykiskt.

Integration. 
Vet du någon som ser till att alla kan och får vara med, oavsett vem de är och var de kommer ifrån? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin ”Integration” ska den du nominerar aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor – oavsett förutsättningar, bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning – att bli en del av föreningen eller gruppen.

Ledare
. Vet du någon som är en riktigt bra ledare? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin ”Ledare” ska den du nominerar vara en ideell ledare som är ett föredöme och en förebild för alla i föreningen, laget eller gruppen.

Specialpris. De fyra finalisterna utses av en jury – som utgår från de tidigare nomineringar som har kommit in.

Årets idrottsförening. Vet du någon förening som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för äldre , 65+? Då kan den föreningen nomineras till Årets Idrottsförening. Att vara en del av idrotten ska inte vara en åldersfråga. Att må bra, ha roligt och utvecklas är drivkrafter vi bär med oss hela livet. Det uppstår positiva hälsoeffekter av att känna gemenskap och delaktighet tillsammans med andra människor.

Av Victoria Lagercrantz 22 februari, 2016