Vaccinera klubben

Vaccinera klubben är en webbaserad utbildning som hjälper föreningar i sitt antidopingarbete. SB&K har idag 44 föreningar med aktiv vaccination (en vaccination är aktiv i tre år).

De senaste föreningarna från SB&K som genomfört utbildningen och vaccinerat sig är:
– Nyköpings Wushu Förening
– Rauk Arm – Storsudrets Armbrytarklubb
– Föreningen Strömbrytarna
– Nyköpings Ju Jutsu Kai Idrottsförening
– Limhamns Brottarklubb

Gör som föreningarna ovan samt utmana andra föreningar inom SB&K att göra detsamma. Tillsammans för #ingenskitiminkropp

Mer information, handledning och statistik finns på www.rf.se/vaccinera
Nyttig information om röd-gröna listan, dispenser mm finns på www.rf.se/Antidoping

 

 

 

 

 

Nya utbildningstillfällen – Steg 2 Örebro & förlängd anmälan steg 3

Steg 2 i Örebro – Nytt tillfälle redan nästa vecka!
14-15 april arrangeras steg 2 i Örebro, sista anmälan är nu på tisdag den 10 april.

Steg 3 – Förlängd anmälan
Tränarutbildning steg 3 genomförs på Bosön/Stockholm över två helger den 5-6 maj samt 2-3 juni. Utbildningen har i dagsläget tillräckligt många anmälningar för att behålla bokningen men det finns möjlighet för fler att delta. Anmälan är öppen tom 19 april.

Steg 2 i Lund
19-20 maj arrangeras steg 2 i Lund, sista anmälan är den 2 maj.

Information och anmälan
Mer information och anmälningslänkar finns under Förbund -> Utbildning

Elitidrottsstipendium – sista ansökan 2 maj

Riksidrottsförbundet och Svenska Spel har sedan 1980 delat ut Elitidrottsstipendiet. Stipendiet ska underlätta för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Sista ansökan för studieåret 2018/2019 är den 2 maj.

Mer information, kriterier och ansökningsformulär finns här.


Sport Campus Sweden

För dig som redan studerar eller ska börja studera samtidigt som du utövar idrott på elitnivå kan Sport Campus Sweden (SCS) vara till hjälp. Mer om SCS läser du här.

Sök till Sport Campus Sweden Elitidrott + studier = Sport Campus Sweden

Sport Campus Sweden (SCS) erbjuder sportsliga villkor för dig som vill kombinera en elitidrottssatsning med högskolestudier. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera – och ett tydligt fokus på dig – kan SCS ge dig rätt stöd på din väg mot medalj och examen.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett av 23 specialidrottsförbund som är anslutna till SCS, vilket är ett krav för att aktiva inom våra idrotter ska kunna antas.

Mer information om vad Sport Campus Sweden är samt hur du ansöker finns på sportcampussweden.se

Sista ansökan för höstterminen 2018 är den 15 april.


Elitidrottsstipendium

Du som vill satsa på eftergymnasiala studier samtidigt som en elitidrottskarriär kan söka Riksidrottsförbundets Elitidrottsstipendium. Sista ansökan för studieåret 2018/2019 är 2 maj. Mer information läser du här eller på svenskidrott.se

Kampsportare drillade kvinnor i självförsvar

Kampsportare, Pannie Kianzad.
Foto: Gunnel Persson
Kampsportare, Pannie Kianzad.

Kampsportarna, Musse Hasselvall och Pannie Kianzad intog scenen när Karlshamns fightcenter anordnade självförsvarskurs för kvinnor i Bellevuparken.

– Det är bra att ha pannben och självförtroende, sade Pannie Kianzad till de 180 deltagarna.

– Det finns ett tillfälle att hitta en gemenskap i kampsport och det kan göra att man känner sig tryggare.

Det förkunnade Musse Hasselvall innan han drog vidare till nästa föreläsning, ”Livet som macho” i Lokstallarna.

Läs mer här!

Årsmöteshandlingar 2018 – Att läsa inför stämman den 17 mars

Den 17:e mars är det dags för SB&K:s, och de flesta underförbundens, årsstämma. Det sker på World Trade Center i Stockholm. Som vanligt finns en samlingssida med alla dokument och länkar som du kan tänkas behöva.

Verksamhetsberättelsen  finns tillgänglig i tryckt version den 17 mars, övriga handlingar tillhandahålls endast digitalt.

Information från valberedningen finns här.

Nominera till förbundets ledning – information från valberedningen

Det är medlemsföreningarna som styr Svenska Budo & Kampsportsförbundet. På stämman den 17:e mars utser medlemmarna en förbundsordförande och sex styrelseledamöter att leda förbundet samt en revisor och en revisorssuppleant att granska verksamheten 2018. Valberedningen vill därför ha in nomineringar till dessa poster, senast den 9:e mars.

SB&K har inget formellt nomineringsstopp. Det går att nominera ända fram till beslutspunkten på stämman men för att valberedningen skall kunna ta hänsyn till de inkomna nomineringarna i förslaget vi kommer att presentera några veckor innan stämman vill vi ha dem senast den 9:e mars. Det räcker med ett namn och en klubb samt kontaktinformation. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Kontakta gärna den ni vill nominera och fråga om hen ställer upp.

Valberedningen betraktar alla poster som obesatta och vår uppgift är att presentera ett samlat förslag av de vi tror bäst kan leda förbundet under 2018.

Då SB&K organiserar 28 idrotter i 15 underförbund med klubbar över hela landet är en bredd i erfarenheter, åldrar och geografisk spridning önskvärd. Inom förbundets idrotter tränar kvinnor och män tillsammans oftare än i många andra idrotter. Därför är det angeläget med en jämställd förbundsstyrelse.

Skicka era nomineringar till valberedning@budo.se senast 9:e mars. Frågor besvaras av Jöran Fagerlund, sammankallande i valberedningen, på 0736-450052.

Vi valberedare har en hederskodex att all information som kommer till valberedningen och alla diskussioner som sker i valberedningen stannar i valberedningen.

Dags för JVM i jujutsu – avgörs i Abu Dhabi

Svensk jujutsu står inför ett stort och väldigt intressant år, där VM på hemmaplan i Malmö i november får anses vara den absolut enskilt största händelsen. Men redan idag reser truppen till JVM i Abu Dhabi.

Från Distrikt Öst tävlar Kevin Christoforidis Johansson, Wernamo Jujutsu Klubb och

Elias F Ingholt, Nybro Kampsportscenter IF, samt är Martin Ingholt coach.

Truppen i sin helhet består av dessa.

Emma Lette, Nacka Dojo IF
Madeleine Örenmark, Nacka Dojo IF
Lovisa Schmidt, Nacka Dojo IF
Nisse Lindberg, Nacka Dojo IF
Kevin Christoforidis Johansson, Wernamo Jujutsu Klubb
Elias F Ingholt, Nybro Kampsportscenter IF

Coacher
Fredrik Widgren
Martin Ingholt
Michael Kuntz

Junior-VM håller på mellan 1-4 mars.

Text: Jonathan Broberg
Foto: Michael Kuntz

Preliminär röstlängd inför årsmötet – Årsmöte SB&K 17 mars

Röstlängd
På röstlängden framgår vilka föreningar som har rätt till rösträtt vid årsmötet. För rösträtt på årsmötet ska föreningen i enlighet med stadgarna rapporterat sin medlemsfördelning samt betalt in korrekt medlems-, försäkrings- samt ev. distriktsavgift senast 2018-01-31. Om förening har rapporterat samt betalt i tid men saknas i röstlängden meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.

– Preliminär röstlängd SB&K 2018


Fullmakt

Innan årsmötet (se kallelse för exakt tid) sker en fullmaktsgranskning. Fullmakt att skriva ut och skriva på hämtas under Förbund -> Årsmöten.

Om fullmakt ur SB&K:s stadgar:
”Förening ska representeras av förtroendevald ledamot i föreningen eller befullmäktigat ombud. Ombud ska vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening ska vara skriftlig. Fullmakt för annan medlem än egen förening ska alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.”

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras under Förbund -> Årsmöten varefter de är tillgängliga, dock senast två veckor innan årsmötet.

Stadgar
SB&K:s stadgar finns att läsa i sin helhet under Förbund -> Stadgar.