Hemsidor i IdrottOnline avvecklas

De föreningar som har egna hemsidor via IdrottOnline måste hitta andra lösningar framöver. Men man har mer än ett år på sig.

Riksidrottsförbundet meddelar att hemsideverktyget Episerver kommer att läggas ner. Som främsta förklaring anges ekonomiska skäl.

Detta är alltså något som endast påverkar de föreningar som har valt att ha sin egna hemsida via Episerver på IdrottOnline. Övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer att finnas kvar.

Avvecklingen sker först vid årsskiftet 2022/23. Mer information om avvecklingen finns på IdrottOnlines hemsida.

Har ni några frågor kring detta så kontaktar ni IdrottOnlines support.

SB&K har beviljats 7 miljoner kronor i återstartsstöd

Extra stöd från Riksidrottsförbundet med anledning av coronapandemin.

Tidigare under sommaren fördelade Riksidrottsförbundet drygt 220 miljoner kronor till Sveriges specialidrottsförbund. Detta i ett särskilt återstartsstöd som av RF beskrivs så här:

[Ett] extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Läs mer här!