Underförbundskonferens med tema jämställdhet

– Sara Wiggberg gästföreläste

Helgen den 24-25/11 träffades representanter från underförbund, distrikt, valberedningar, huvudförbund och kansli för att diskutera utifrån strategi 2025, idrottens gemensamma vision. Fokus för dagen var hur vi inom organisationen arbetar med två av utvecklingsresorna, Inkluderande idrott för alla samt Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Huvudförbundsstyrelsens representanter Clara Wetzelmayr, Musse Hasselvall och Patricia Kazimierzcak höll i trådarna och inledde med en inblick i nuläget.


För att vägleda oss genom dagen var Sara Wiggberg från Riksidrottsförbundet (RF) inbjuden. Sara höll i två pass, Idrottens intensifierade jämställdhetsarbete och inkluderingsresan – vad gör vi? Hur kan vi arbeta förebyggande? samt Trygg Idrott och skapa trygga idrottsmiljöer – hur ser idrottens arbete ut och hur ser det ut inom Budo & Kampsportsförbundet?

Upplägget bjöd in till diskussion mellan deltagarna som fick arbeta aktivt med begrepp, diskutera utifrån konkreta exempel och utbyta erfarenheter från den egna idrottsvardagen.

– Mycket erfarenhetsutbyten skedde mellan organisationerna och vi kan med säkerhet säga att arbetet kommer fortsätta. Vi kommer närmast att sammanställa en utvärdering och sedan sätta upp nya aktiviteter kopplat till dessa utvecklingsresor. Vi för ett bra och nära samarbete med RF, säger Patricia Kazimierzcak.

Text & foto: Magnus Ledin