Nominera till SB&K:s styrelse

Vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 23 mars 2019 väljer medlemmarna styrelse, revisorer och revisorssuppleanter till förbundet. Inför årsmötet arbetar valberedningen fram ett förslag till de olika förtroendeposterna. Valberedning arbetar på förtroende från medlemmarna och i arbetet med att hitta intresserade och lämpliga kandidater behöver valberedningen medlemmarnas hjälp.

Vill du nominera någon skickar du personens namn, föreningstillhörighet samt kontaktinformation till valberedning@budo.se

Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Arkivbild